Het stappenplan

1. Beschrijving van het probleem

Advies wordt altijd op maat gegeven. Vandaar dat eerst een gesprek plaatsvindt tussen cliënt en adviseur, waarin de cliënt gevraagd wordt de huidige situatie waarin het probleem zich manifesteert, te beschrijven

2. De analyse van de situatie thuis

De cliënt begint zich thuis met hulp van de adviseur bewust te worden van wat er concreet speelt en zal aanknopingspunten gaan zien voor oplossingen. Men ontdekt patronen die wellicht doorbroken moeten worden.

3. Praktische richtlijnen

Op basis van de analyse wordt een persoonlijk stappenplan opgesteld. In dit plan wordt beschreven: motivatie van die persoon (en van de partner); wat hij of zij graag doet of juist niet
een blik in de eigen persoonskenmerken
de wijze van communiceren
aanbevelingen als basis voor verdere ontwikkeling en een actieplan voor de toekomst

Het kennen van de eigen zwakke en sterke punten en van die van de anderen in de directe omgeving maakt het mogelijk de sterke punten extra te benutten en de zwakke te compenseren. Een vernieuwde visie is belangrijk om een blijvende verandering te bewerkstelligen.

4. Coaching

Het stappenplan kan opgevolgd worden met een persoonlijke coach, die helpt bij de uitvoering ervan.