Doorbreken van patronen tussen de oren

Tijd en vrije tijd blijken tegenpolen.
Tijd is geld, door arbeid verworven; vrije tijd is privé, is fun, is intimiteit.
Hoe kunnen wij niet alleen het beste uit die twee werelden combineren, maar vooral ook één wereldbeleving ontwikkelen?
Hoe kunnen wij een compleet leven opbouwen, een leven waarin je werkt, liefhebt, zorgt, waarin je leert en jezelf ontwikkelt?
Jouw evenwichtige en plezierige participatie aan het arbeidsproces is alleen mogelijk als je privéleven op orde is. Een succesvolle carrière en een gelukkig privéleven hoeven elkaar nie uit te sluiten, als maar op tijd de juiste keuzen zijn gemaakt

Het advies

Advies wordt altijd op maat gegeven.

Samen met de klant bekijkt de adviseur de huidige situatie van de cliënt, waarin het probleem zich manifesteert.

Onder begeleiding wordt de eigen situatie geanalyseerd.
Wie zijn hier de hoofdspelers?
Hoe is het proces tot nu toe verlopen?
Welke patronen zitten erachter?
Welke belangen spelen in de agenda?
Dit is essentieel om aan het oplossing van de problemen te kunnen werken

Onze adviseur heeft geen specifieke antwoorden paraat voor het vraagstuk van de cliënt; het is zijn taak de cliënt te coachen bij het vinden van mogelijke wegen. Hij heeft de specifieke know-how in huis om de klant te helpen om zijn problemen op te lossen.

De klant wordt door zelf situaties te beschrijven zich bewuster van wat in er speelt en met de hulp van de adviseur gaat hij/zij nieuwe aanknopingspunten zien voor oplossingen.

Wij gaan werken aan een vernieuwing van uw visie door net even anders te laten kijken naar uw situatie. Dat is vaak DE oplossing
Omdat het advies op maat is, worden de sessies voor elke klant en situatie aangepast. U krijg alleen wat u nodig hebt.

Een fijne idee?

Neem contact met ons op, wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte.

Coaching

Het advies kan opgevolgd worden met een persoonlijke coach, die helpt bij de uitvoering ervan.