Voorwoord

Het onderzoeksrapport is geschreven in het kader van de Masteropleiding aan Wageningen University and Research Centre. In de afsluitende fase van de studie dient een multidisciplinair onderzoek te worden uitgevoerd gericht op consultancy training.
Voor deze consultancy training is een opdracht aangeleverd door het advies bureau voor dagindeling Organisatie van Familie en Arbeid (O.F.A.). Het uitvoeren van deze onderzoeksopdracht was niet mogelijk geweest zonder de hulp en steun van een aantal mensen die wij graag willen bedanken.

Allereerst willen we graag onze opdrachtgever, mevrouw Mariangeles Nogueras, bedanken voor het aanleveren van de opdracht en het geven van de benodigde achtergrond informatie. Maar vooral ook willen we haar bedanken voor haar enthousiasme over haar werk en haar enthousiasme over onze onderzoeksopdracht.

Daarnaast willen we Johan van Ophem, onze expert binnen het vakgebied, bedanken voor het verstrekken van bruikbare informatie en het geven van feedback op de door ons aangeleverde stukken.
Tenslotte willen we Marieke Reijs bedanken, onze coach, die ons begeleid heeft tijdens het proces. Door deze begeleiding hebben we de kans gekregen te leren en groeien als groep, maar ook op het individuele vlak.

Ons onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de bedrijven en organisaties die mee hebben gedaan aan ons praktijkonderzoek. Daarom speciale dank voor alle experts binnen de bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties voor het vrij maken van tijd in hun meestal drukke agenda’s en hun enthousiasme tijdens de interviews.

Wageningen, 18 december 2012

Selma van der Haar 
Nick Lettink
Susan Reedijk
Janine Straver
Peter Tiemeijer
Ellen Westhoff