Doel en Werkwijze

Tijd en ruimte creëren om samen, in familie en met vrienden ieder dag plezier te hebben!

Werkwijze van de cursus
Op verrassende wijze leer je in een cursus ‘Ondernemen Thuis’ het reilen en zeilen in huis beter te combineren met het werk buiten de deur. De cursussen, in groepsverband, hebben een heel praktisch gerichte aanpak, waarbij casuïstiek en de uitwisseling van informatie en ervaringen de basis vormen.

1e stap. De deelnemers gaan op analytische wijze kijken naar hun eigen interne organisatie thuis en naar zichzelf. Knelpunten worden gesignaleerdt

2e stap. Definieren van de gewenste situatie:wat heb ik er daadwerkelijk voor over om dingen anders te gaan doen?

3e stap. Leren delegeren, plannen, prioriteiten stellen, werken met lijsten etc.

Tenslotte wordt een actieplan gemaakt ofwel een gezinsondernemingsplan. Zo kan het gezin steeds terugvallen op hetgeen men zelf heeft geschreven.

Terug naar cursussen